Rób przerwy 5 min po każdej godzinie pracy

Wykonuj ćwiczenia

Wydawnictwa

Ergonomia pracy z laptopem

Wielogodzinna praca z laptopem często skutkuje dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza jeśli stanowisko pracy nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Broszura Ergonomia pracy z laptopem powstała z myślą o użytkownikach komputerów przenośnych. Czytelnik dowie się z niej, jak zorganizować stanowisko pracy z laptopem zarówno w biurze, jak i poza nim oraz jak zapobiec szkodliwym następstwom długotrwałej pracy przy komputerze.