Rób przerwy 5 min po każdej godzinie pracy

Wykonuj ćwiczenia

Ćwiczenia

   
Ćwiczenie pierwsze
   
Ćwiczenie drugie
   
Ćwiczenie trzecie
   
Ćwiczenie czwarte
   
Ćwiczenie piąte
   
Ćwiczenie szóste
 
Ćwiczenie siódme
   
Ćwiczenie ósme
   
Ćwiczenie dziewiąte
   
Ćwiczenie dziesiąte