Przykłady oceny ryzyka zawodowego dla wybranych stanowisk pracy

Przykład 1 Stanowisko pracy: Dekarz - blacharz

Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku dekarza - blacharza ma charakter przykładowy. Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń występujących podczas wykonywania konkretnego pokrycia dachowego, związanych rodzajem pokrycia dachowego, nachyleniem dachu, organizacją pracy, organizacją stanowiska pracy (w tym sposobem wykonywania pracy, rodzajem stosowanych zabezpieczeń), itp.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy sprawdzać aktualność oceny ryzyka każdorazowo przy zmianie organizacji i sposobu wykonywania pracy, w tym zmian w stosowanych środkach ochronnych oraz przed przystąpieniem do wykonywania nowego zadania.

Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego:
Metoda oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N 18002

Szacowanie ciężkości następstw i prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych następstw zagrożeń odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia.

Charakterystyka stanowiska pracy dekarza blacharza:

Dekarz wykonuje remont pokrycia dachowego o powierzchni około 100 m2 w istniejącym budynku jednorodzinnym. Dach jest dwuspadowy o nachyleniu 22o, pokryty blachą. Nowe pokrycie dachowe będzie wykonane z blachodachówki. Praca wykonywana jest w okresie letnim. Wejście dekarza oraz transport niektórych materiałów na dach odbywa się poprzez ustawiony pion komunikacyjny rusztowania systemowego. Transport materiałów na dach - blach pokrycia dachowego za pomocą wciągarki elektrycznej, żurawik o konstrukcji wysięgnicy, obracanej ręcznie, zamontowany na rusztowaniu. Podczas pracy na dachu dekarz używa narzędzi ręcznych i nożyc elektrycznych. Elementy obróbki dachowej wykonywane są na budowie - gilotyna i giętarka mechaniczna.

 

Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach: Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne

 

 

Ocena i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego

 

M - małe S - średnie D - duże
PRZYKŁAD 2 Stanowisko pracy: Kucharz

Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku kucharza ma charakter przykładowy. Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy w konkretnym zakładzie gastronomicznym, związanych z konkretnym środowiskiem pracy, organizacją pracy, organizacją stanowiska pracy, itp.

 

Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego:
Metoda wstępnej analiza zagrożeń PHA
Charakterystyka stanowiska pracy kucharza:

 

Kucharz pracuje w niewielkiej restauracji. W skład pomieszczeń kuchennych wchodzi kuchnia, chłodnia i magazyn. Pomieszczenia gastronomiczne znajdują się na jednym poziomie (parter - poziom terenu). Kucharz przyrządza potrawy, napoje i desery wg receptur gastronomicznych. Kucharz dobiera surowce i półprodukty, ocenia ich jakość, wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną. Przygotowuje potrawy z różnych rodzajów mięsa, ryb, jaj, mleka, mąki, grzybów, warzyw i owoców. Podczas przyrządzania próbuje potrawy (smakuje), porcjuje i dekoruje. Używa noży, tasaków, robotów kuchennych, krajalnic, maszyn wieloczynnościowych, maszyn do wyrabiania ciasta, maszyn do rozdrabniania mięsa. Kuchnia wyposażona jest w kuchenki mikrofalowe, kuchenki gazowe i elektryczne, patelnię elektryczną, frytkownice, kocioł warzelny, lodówkę, zmywarki, zamrażarkę. W pomieszczeniu kuchni zastosowano wentylację mechaniczną ogólną nawiewno-wywiewna i odciągi miejscowe z nad urządzeń (okapy). W kuchni panuje wysoka temperatura (ok.40oC), duża wilgotność oraz hałas. Kucharz pracuje w systemie zmianowym od 8.00 do 22.00, a w przypadku imprez zamawianych do godziny 2 w nocy.

 

Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach: Zagrożenia biologiczne

 

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne

 

Ocena i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego

Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne

PRZYKŁAD 3 Stanowisko pracy: Sprzątaczka

Przedstawiona poniżej ocena ryzyka zawodowego związana z pracą wykonywaną na stanowisku sprzątaczki ma charakter przykładowy. Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy w konkretnym obiekcie, związanych ze środowiskiem pracy, organizacją pracy, organizacją stanowiska pracy, w tym sposobem wykonywania pracy, rodzajem obowiązków, stosowanymi rodzajami środków czystości, itp.

Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego: Metoda oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N 18002
Szacowanie następstw i prawdopodobieństwa następstw odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia.

Charakterystyka stanowiska pracy sprzątaczki: Sprzątaczka wykonuje pracę w obiekcie biurowym. Sprząta pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne na jednym poziomie (brak schodów i progów) w obrębie jednego piętra. Nie myje okien i opraw oświetleniowych (nie wykonuje pracy na wysokości). Do jej zadań należy:

  • odkurzanie odkurzaczem podłóg w pomieszczeniach - wykładziny dywanowe,
  • mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - ustępów z umywalkami,
  • ścieranie kurzu z mebli biurowych, sprzętów i urządzeń biurowych, parapetów,
  • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury,
  • usuwanie zgromadzonych odpadków.

Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach: Zagrożenia biologiczne

 

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne

 

Ocena i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego
Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne