USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

ROZDZIAŁ 1
 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 2
 Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 3
 Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 4
 Postępowanie kontrolne

 

 
 

Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.

 

ROZDZIAŁ 5
 Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 6
 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

 
 
 
 ROZDZIAŁ 7
 Zmiany w przepisach obowiązujących

 
 
 
 ROZDZIAŁ 8
 Przepisy przejściowe i końcowe

 
 
 Strona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2013