USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy

 

 

ROZDZIAŁ 1
Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 2
 Zadania Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 3
 Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 4
 Postępowanie kontrolne

 

 
 

 

 

ROZDZIAŁ 5
Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

 
 
 
 ROZDZIAŁ 6
 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

 
 
 
 ROZDZIAŁ 7
 Zmiany w przepisach obowiązujących
 

 
 
 ROZDZIAŁ 8
 Przepisy przejściowe i końcowe

 
 
 Źródło Kancelaria Sejmu RPStrona zoptymalizowana do IE 9.0  |  © Państwowa Inspekcja Pracy 2014